Jsme tu pro vás! Po-Pá 8:00 - 16:00 | Profesionální poradna 810 700 026

+ -
+ -

Košík

0 Kč

Váš košík je prázdný.

0 Kč

Váš košík je prázdný.

Hair Club
Domů
>
Vše o obchodu
>
Pravidla soutěží Pro-vlasy.cz

Pravidla soutěží Pro-vlasy.cz

Úplná pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení 
  
1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže,

splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku.

2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost J Perfect spol. s r.o., se sídlem Nádražní 1081, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 25773534, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 68962 (dále jen „organizátor“).

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky nebo právnická osoba s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké a osoby, jež se podílely na tvorbě soutěže či soutěžního videa, otázky, či obrázku.

4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

8. Soutěž není žádným způsobem propagována, provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem soutěže. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

II.  Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracováním údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže

1. Soutěž probíhá na Facebookové stránce Pro-vlasy.cz. Účastníci se zapojují do soutěže zodpovězením soutěžní otázky v komentáři soutěžního příspěvku a současně také označením stránky Pro-vlasy.cz pomocí tlačítka “Tohle se mi líbí”.

2. Soutěž bude probíhat v pravidelných intervalech, které budou blíže specifikovány v soutěžním příspěvku. Soutěž bude ukončena vždy v předem stanovenou hodinu. Odpovědi na základní soutěžní otázku vložené po tomto datu nebudou zahrnuty do soutěže.

3. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vybere organizátor správnou odpověď či odpověď blížící se nejvíce pravdě. Pokud se v okamžiku ukončení soutěže sejde více správných odpovědí, organizátor položí daným účastníkům další doplňující otázku či otázky. Vyhrává soutěžící, který i v tomto případě odpoví správně či se jeho odpověď bude nejvíce blížit pravdě. Pokud i na doplňující otázky odpoví více účastníků správně, vyhrává účastník, který jako první odpověděl správně na první soutěžní otázku.

4. V případě, že se sejde více správných odpovědí, v den následující po ukončení položí organizátor těmto účastníkům další doplňující otázku. Od okamžiku položení doplňující otázky bude soutěž prodloužena o 24 hodin, během kterých mají účastníci možnost odpovědět. Po uplynutí 24 hodin od položení doplňující otázky, budou oznámeni výherci. V případě, že účastník doplňující otázku nezodpoví do stanoveného času, je ze soutěže vyloučen.

IV. Výhry, jejich předání a podmínky s tím spojené

1. Výhry v soutěži jsou následující:

1. cenu - elektronický poukaz na nákup zboží v internetovém obchodě www.pro-vlasy.cz v hodnotě 500 Kč vyhrává účastník, který odpoví správně na základní či doplňující otázky či se jeho odpověď bude blížit nejvíce pravdě. Tato výhra se týká týdenní soutěže, která probíhá od pondělí do pátku téhož týdne.

2. cenu - elektronický poukaz na nákup zboží v internetovém obchodě www.pro-vlasy.czv hodnotě 1 000 Kč vyhrává účastník, který odpoví správně na základní či doplňující otázky či se jeho odpověď bude blížit nejvíce pravdě. Tato výhra se týká měsíční soutěže, která probíhá od prvního do posledního dne téhož měsíce.

2. Platnost poukazu na nákup bude vždy uvedena ve výherním e-mailu, výhra musí být vybrána a objednána nejpozději do tohoto data.

3. Všichni výherci budou informováni o výhře na facebookových stránkách Pro-vlasy.cz.

4. Výhry budou výhercům předány ve formě elektronického poukazu elektronickou poštou.

5. Organizátor si po skončení soutěže vyhrazuje právo na fotografii, na které bude výherce s výherním poukazem nebo s produkty, které si za výherní poukaz objednal na e-shopu www.pro-vlasy.cz. Tuto fotografii pořídí výherce sám a zašle soukromou zprávou facebookové stránce Pro-vlasy.cz nebo na e-mail hanka@pro-vlasy.cz.

6. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny v netto hodnotě a lze je v plné výši použít pouze na nákup v online obchodě na adrese www.pro-vlasy.cz. Výhru lze uplatnit pouze jednorázově na jeden nákup. Pokud není částka výhry plně vyčerpaná během jednoho nákupu, při kterém je použit výherní poukaz, nevyčerpaná peněžní částka výhry propadá.

V. Zveřejnění pravidel

Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže v soutěžním příspěvku facebookové stránky Pro-vlasy.cz https://www.facebook.com/Provlasy.cz a na adrese: https://www.pro-vlasy.cz/pravidla-soutezi-pro-vlasy-cz