Po-Pá 8:00 - 16:00 | Profesionální poradna 810 700 026

Oblíbené
+ -

Hledat

+ -
+ -

Oblíbené

Košík

Košík

0 Kč

Váš košík je prázdný.

Menu

0 Kč

Váš košík je prázdný.

Hair Club
Domů
>
Vše o obchodu
>
Pravidla soutěží Pro-vlasy.cz

Pravidla soutěží Pro-vlasy.cz

Úplná pravidla soutěží

I. Obecná ustanovení

 1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže,

splňuje tyto podmínky a zašle odpověď na soutěžní otázku prostřednictvím formuláře na webu nebo komentáře k danému soutěžnímu příspěvku na Facebooku.

2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost J Perfect spol. s r.o., se sídlem Nádražní 1081, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 25773534, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 68962 (dále jen „organizátor“).

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky nebo právnická osoba s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké a osoby, jež se podílely na tvorbě soutěže či soutěžního videa, otázky, či obrázku.

4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

8. Soutěž není žádným způsobem propagována, provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem soutěže. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

 

II.  Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracováním údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže

1. Soutěž probíhá na Facebookové stránce Pro-vlasy.cz nebo přímo na webu www.pro-vlasy.cz. Účastníci se zapojují do soutěže zodpovězením soutěžní otázky v komentáři soutěžního příspěvku nebo vyplněním soutěžního formuláře na webu.

2. Soutěž bude probíhat v přesně daném časovém období, které bude vymezené v každém soutěžním příspěvku nebo na webu. Soutěž bude ukončena vždy v předem stanovenou hodinu. Odpovědi na základní soutěžní otázku vložené po tomto datu nebudou zahrnuty do soutěže.

3. Výherce bude vybrán na základě podmínek stanovených v soutěžním příspěvku nebo na webové stránce soutěže.

 

IV. Výhry, jejich předání a podmínky s tím spojené

1. Výhra v soutěži je blíže stanovena v soutěžním příspěvku nebo na webové stránce soutěže.

2. Všichni výherci budou informováni o výhře na facebookových stránkách Pro-vlasy.cz nebo prostřednictvím e-mailu.

3.. Organizátor si po skončení soutěže vyhrazuje právo na fotografii, na které bude výherce s vyhranými produkty, výherním poukazem nebo s produkty, které si za výherní poukaz objednal na e-shopu www.pro-vlasy.cz. Tuto fotografii pořídí výherce sám a zašle soukromou zprávou facebookové stránce Pro-vlasy.cz nebo na e-mail [email protected].

4. Výhry nejsou soudně vymahatelné. V případě poukazu na nákup, je výhra vždy uvedena v netto hodnotě a lze ji v plné výši použít pouze na nákup v online obchodě na adrese www.pro-vlasy.cz. Výhru lze uplatnit pouze jednorázově na jeden nákup. Pokud není částka výhry plně vyčerpaná během jednoho nákupu, při kterém je použit výherní poukaz, nevyčerpaná peněžní částka výhry propadá.

 

V. Zveřejnění pravidel

Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na adrese: https://www.pro-vlasy.cz/pravidla-soutezi-pro-vlasy-cz